Durf te dromen

Durf te dromen en maak je dromen waar. Dat is waar Durf te dromen op inzet door het verbreden van de belevingswereld van leerlingen en hun route via het middelbaar onderwijs naar het hoger onderwijs blijvend te ondersteunen.

Binnen Durf te dromen zijn twee programma’s waarop wordt ingezet. Het ene programma richt zich op de leerlingen en de alumni van de Schilderswijk University en de Escamp University. De kern binnen dit programma is het aanbieden van een andere context en omgeving, en het verbreden van de denk- en belevingswereld van de kinderen, zodat hun dromen en ambities aangewakkerd worden. Via de verschillende activiteiten worden de leerlingen gestimuleerd om tijdens hun schoolcarrière de stappen te zetten om hun dromen te verwezenlijken, en hierin bewuste en geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Binnen Durf te dromen worden verschillende activiteiten georganiseerd, van meeloopdagen naar middelbare scholen tot bezoeken aan hoger onderwijsinstellingen, tot terugkomdagen van alumni naar de universities en coaching/mentoring voor deze alumni.

Het tweede programma waar Durf te dromen aan werkt is het Haags Mentorprogramma. Hierin wordt samengewerkt met de Johan de Witt Scholengroep, het ZuidWest College, De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. Het doel van dit programma is het koppelen van leerlingen uit twee drie-havo klassen aan studenten van de hogeschool en universiteit. De leerlingen hebben elke week hun ‘eigen’ student, en kunnen samen doorpraten over hun ambities, uitdagingen en zo van elkaar leren.

Durf te dromen is opgezet door Renske Heemskerk. Zij werkt hierin samen met de bestaande universities en de Stichting brede buurtschool Den Haag.

Het programma wordt mogelijk gemaakt met steun en vertrouwen van de betrokken scholen bij de diverse activiteiten; van de basisscholen die betrokken zijn bij de universities tot diverse middelbare scholen die hun deuren openzetten tijdens de meeloopmiddagen tot de hoger onderwijsinstellingen die de leerlingen en hun ouders ontvangen tijdens de bezoeken. Durf te dromen ontvangt tevens steun van de Haëlla Stichting, Stichting Henriette Fonds, Stichting F.S. Tijmstra, Stichting Boschuysen, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem en het VSB Fonds.